O nás

Naším cieľom je pomáhať jednotlivcom, rodinám a komunitám vytvárať vzťahy založené na Božej milosti, ktoré tvoria základ pre úspešné zvládnutie životných výziev. Prednášame, organizujeme semináre, workshopy a tréningové pobyty zamerané na manželstvo a rodinu.
OSOBNOSŤ
 • rozvoj potenciálu osobnosti
 • získavanie komunikačných a sociálnych zručností
 • zvládnutie osobných kríz
 • životný koučing
Manželstvo a rodina
 • umenie komunikácie medzi manželmi a medzi generáciami
 • rozvoj atmosféry bezpečia, úcty a pohody v domácnosti
 • duchovná formácia detí v rôznych vývojových štádiách rodiny
 • manželské poradenstvo a koučing
FIRMA
 • kreovanie zdravej firemnej kultúry
 • dosiahnutie efektívnej synergie v pracovnom kolektíve
 • zvýšenie uvedomelej sebadisciplíny, lojality a proaktivity
 • etický rozvoj medziľudských vzťahov