Cieľ: Pomáhať vytvárať zdravé rodiny na základe milosti

Hlavný rečník: Tim a Darcy Kimmel

Garant konferencie: Tibor Máhrik

Dátum: 12.5.2018
Miesto: ZUŠ L. Árvaya v Žiline
Čas: 9:00-16:00
Cena: 15€
(Cena pre pár: 20€)

Program:

9.00 Zahájenie konferencie
9:15 – 10:30 Diagnóza doby: Erózia rodiny
10:30 -11:00 Prestávka
11:00 -12:00 Základy zdravej rodiny
12:00 -13:30 Obed
13:30 -14:30 Kimmelovci o sexe
14:30 -15:00 Prestávka
15:00 -15:40 Otázky a odpovede
15:40 -16:00 Záver konferencie

Poslanie:

Pomáhať vytvárať zdravé rodiny na základe milosti.

Pomáhať
Manželstvo a výchova detí predstavuje nielen veľkú radosť ale aj náročnú výzvu. Potrebujeme reflektovať našu vlastnú minulosť a naučiť sa využiť prítomnosť tak, aby sme múdro zvládli výzvy pred nami. Je skvelé a užitočné, ak pri tom môžeme svoje vlastné príbehy zdieľať s inými a navzájom si pomáhať. Okrem takejto príležitosti konferencia umožňuje stretnutie s kvalitnými odborníkmi a ponúka inšpiratívne študijné materiály, ktoré sú dobrým pomocníkom každému, kto chce rásť v poznaní a získavať potrebné zručnosti.
Zdravie
Bez zdravých rodín niet zdravej komunity. Ako však vyzerá zdravá rodina? Aké má kvality a charakteristiky? Aké sú symptómy nemocných manželstiev resp. rodín a ako im čeliť? Ako vychovávať morálne deti a zároveň ich pripraviť na život v spoločnosti, v ktorej morálne kategórie nemajú jasné vymedzenie a čestnosť s poctivosťou sa nenosí? Ak myslíme na zdravú rodinu, tak z pohľadu funkčnosti rodiny ide najmä o duchovnú dimenziu, zdravé vzťahy vo vnútri rodiny a plnenie mandátu, ktorý má rodina vo vzťahu k svetu a jej poslanie v kontexte cirkvi.
Rodina
Naša kultúra a dnešná spoločnosť dáva do popredia jednotlivca, osobný úspech a individuálne preferencie. Aj preto inštitúcia rodiny prežíva krízu a čelíme výzvam alternatívnych foriem rodiny a chápania toho, čo pod rodinou máme myslieť. Pán Boh ustanovil manželstvo a rodinu ako súčasť Jeho plánov. Teologické, psychologické a sociologické reflektovanie reality výziev dnešnej doby je jedným z cieľov konferencie. Rodina je totiž miestom, kde sa formuje nielen hodnotový a emocionálny svet dieťaťa a jeho myseľ, ale tiež aj charakter jeho osobnosti.
Základ
Základ domu je pre samotnú stavbu a jej budúcnosť kľúčový. Tam sa však všetko začína. Ide o dôležitú súčasť domu, ktorá je skrytá ľudskému zraku... Základy a fundamenty, na ktorých stojí dom manželstva a stavba rodiny bývajú rôzne. V čom spočíva kvalitný základ, ktorý „vydrží“ nielen rôzne víchry a nepriazeň počasia, ale aj unesie múry a strechu? Spolu s dr. Tim Kimmelom zastávame názor, že najlepším základom pre vzťahy, fungovanie manželstva a zmysluplnú existenciu rodiny je milosť Božia.
Milosť
Dnes je to takmer neznáme slovo, aj keď má v justícii svoje miesto. Milosť Božia je skutočnosť, ktorú každý človek môže spoznať a smie zažívať každý deň. S týmto pojmom sa nestretneme v učení psychológie, sociológie alebo terapie. Pôvodne ide o teologický koncept, ktorý súvisí s judeo-kresťanským porozumením Boha, človeka a sveta, v ktorom žijeme. Milosť Božia tvorí ústrednú tému konferencie. Nejde len o to, aby sme milosť pochopili, ale aby sa stala živou súčasťou príbehu každého z nás. Na tomto základe budú naše manželstvá a rodiny stabilné, zdravé a príťažlivé.

Organizátori:

Teleos, s.r.o., ZaKostolom, Cirkev bratská v Žiline, Family Matters Ministry.

Mediálny partner:

Na stiahnutie:

Plagát konferencie

Registrácia:

  • Error, form does not exist or is not published.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com